Menu
Nieuws

Gemeentes krijgen tips voor klimaatadaptief én natuurinclusief bouwen

Bron foto: Frans Willem Blok (iStock)
Met een vernieuwde handreiking wil de rijksoverheid gemeentes stimuleren om klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. Het doel is met name om de gevolgen van droogte, hitte en wateroverlast het hoofd te bieden, maar ook aandacht voor de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit is van belang. Via omgevingsplannen en -verordeningen hebben lokale overheden instrumenten in handen om maatregelen te nemen.

false

false