Nieuws

Aardiger voor elkaar op groen schoolplein

kinderen rennen in het bos - Gregor Ritter via Pixabay
Bron foto: Gregor Ritter, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Regio
    Rotterdam
  • Onderwerp
    groen schoolpleinen, effecten, groen in de stad,
  • Interessant voor
    docenten, hoveniers, beleidsmedewerkers
Bekijk de bronnen
Zij die menen dat een groen schoolplein beter is voor kinderen dan een plat betegeld plein, worden daarin nu wetenschappelijk ondersteund. Uit onderzoek blijkt dat een groen schoolplein minder pestgedrag uitlokt en mogelijk indirect bijdraagt aan de concentratie.

Het onderzoek is uitgevoerd op vier schoolpleinen in een krachtwijk in Rotterdam. Deze en nog acht andere, aanvankelijk ‘groenarme’, pleinen zijn met financiering van het ministerie van Economische Zaken (EZ, voorheen EL&I) en de gemeente Rotterdam heringericht in de periode 2009-2011.

Over het onderzoek is een rapport verschenenen en een samenvatting.

Concentratie en vriendschappelijker

Verondersteld werd dat een groene herinrichting van een schoolplein effect heeft op het welbevinden van leerlingen. Denk aan concentratievermogen, de stemming van het kind na de ochtendpauze, het welzijn van het kind in het algemeen en zijn/haar zelfbeeld.

In de samenvatting is te lezen dat bij de 1e nameting ten aanzien van voornoemde effecten hoegenaamd geen significante voor-/na verschillen zijn geconstateerd. ‘Wel was er bij de 1e nameting sprake van een indirect effect. Zo bleek het concentratievermogen van het kind na de ochtendpauze positief samen te hangen met de beoordeling van het plein.’ Ook is er een samenhang te zien tussen een geslaagde groene herinrichting en een positieve ontwikkeling in het sociale klimaat op het plein: ‘Kinderen zijn aardiger voor elkaar en maken minder ruzie’.

Niet vies worden!

Het rapport meldt wel dat er meer of grotere positieve effecten geboekt hadden kunnen worden, als de herinrichtingen natuurlijker en avontuurlijker waren geweest. Dat de pleinen weinig natuurlijk en avontuurlijk zijn geworden, heeft volgens de onderzoekers te maken met ‘een gering draagvlak bij scholen en ouders voor meer gewaagde ontwerpen. [...] Hierbij spelen zorgen over veiligheid, overzichtelijkheid, netheid (niet vies mogen worden) een rol’.

Variatie

In de samenvatting wordt ook aangekaart dat het (her)inrichten van schoolpleinen zorgvuldig moet gebeuren, anders is er ‘weinig, of zelfs averechts effect’. Op enkele scholen is de herinrichting als teleurstellend ervaren.

Aanbevolen wordt om ervaringen en 'do’s' en 'dont’s' uit te wisselen. Een do is bijvoorbeeld variatie: draagt bij aan het succes van de herinrichting. ‘Doordat verschillende kinderen naast elkaar verschillende activiteiten kunnen ondernemen vermindert ook het aantal opstootjes tussen kinderen onderling’.

Natuurhouding

In het rapport en de studie worden naast bovengenoemde, diverse aanbevelingen gegeven. Bijvoorbeeld: werk aan de ‘natuurhouding’ van kinderen in de lessen. Tijdens het onderzoek is namelijk geen meetbaar effect gevonden van de vergroening van schoolpleinen op de natuurhouding van kinderen.

Zie het rapport voor meer aanbevelingen, de onderzoeksopzet, de resultaten per meetinstrument (stemming na pauze, prestaties, etc.), de resultaten per school, enzovoorts.

Bronnen

(4)