Menu
Nieuws

Burgers belangrijk bij stedelijke klimaatadaptatie

Park
Bron foto: ciapix, Shutterstock
Gemeenten en waterschappen hebben de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van de woonomgeving. Het blijkt dat zij hierbij behoefte hebben aan inzichten en ervaringen van bewoners. En dat ze handvatten willen hoe zij burgers kunnen betrekken bij klimaatadaptieve maatregelen.

false

false

Bronnen

(1)