Nieuws

Een groene tuin, een gezonde tuin?

Binnenstad Haarlem - SergiyN via Shutterstock
Bron foto: SergiyN, Binnenstad Haarlem (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezondheid, groene tuin
  • Interessant voor
    Tuineigenaars, beleidsmakers, hoveniers
Bekijk de bronnen
Heb je een groene tuin? Grote kans dat je dan gezonder bent dan je buren met een tegeltuin. Dit is één van de conclusies van het onderzoek 'Een groene tuin, een gezonde tuin? Onderzoek naar het belang van privégroen bij huis voor de gezondheid van burgers'.

Relatie tuin – voorkomen klachten

Het onderzoeksteam heeft gekeken naar het verband tussen het hebben van een tuin bij huis (en de hoeveelheid groen in die tuin) en het voorkomen van klachten en aandoeningen (zoals bekend bij de huisarts). Bij veel aandoeningen lijkt een tuin bij huis gunstig gerelateerd te zijn aan de mate waarin ze voorkomen. Bij nog meer aandoeningen heeft ook de hoeveelheid groen in die tuin een positieve relatie met gezondheid.

“De sterkte van de relaties die we hebben gevonden, is opvallend.”

Sjerp de Vries, projectleider bij Wageningen Environmental Research

De onderzoekers koppelden gedetailleerde luchtfoto’s van de tuinen van 800.000 mensen wonend in een beperkt aantal gemeenten met – geanonimiseerde – patiëntendossiers verkregen via huisartsenpraktijken. Op basis van de luchtfoto's, hebben de onderzoekers de tuinen ingedeeld in vijf klassen (inclusief de klasse ‘geen tuin’). Het positieve verband is het sterkst bij darminfecties: deze komen minstens 20% minder voor bij mensen met 50 m2 tuingroen of meer, dan bij mensen zonder tuin.

De Vries: “Dit is iets om rekening mee te houden bij toekomstige woningbouw en in de visie op de inrichting van stedelijk gebied. Als er meer woningen worden gebouwd in de vorm van appartementen, waardoor straks meer mensen geen privégroen bij huis hebben, kan dat nadelig uitpakken voor de volksgezondheid.”

Relatie groene tuin - leefstijl

Dit onderzoek is voor zover bekend het eerste waarbij op grote schaal en met objectieve gegevens over zowel gezondheid als tuingroen, is onderzocht in hoeverre tuingroen samenhangt met het vóórkomen van aandoeningen. De onderzoekers geven aan dat ze zien dat gezondheid en een groene tuin hand in hand gaan, maar een oorzakelijk verband kunnen ze niet aantonen. Er is bovendien niet gekeken of mensen met een groene tuin bijvoorbeeld ook gezonder eten of meer bewegen. Vervolgonderzoek waarbij leefstijl wordt meegenomen zou waardevolle aanvullende informatie kunnen opleveren.

Groen Kennisnet Webinar: Baten van groen in de stedelijke omgeving

Wil je meer weten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor ons webinar op maandag 24 april van 13.30-14.30 uur.

Groene tuin – onderhoudsvriendelijk

Als je een tuin met veel bestrating hebt en twijfelt of je deze wilt verwijderen, zijn deze artikelen iets voor jou: Hoe strakker de tuin, hoe dwingender het onderhoud en Weinig werk en toch een groene tuin!