Menu
Nieuws

Een natuurinclusieve inrichting voor Nederland

Tussenrapportage Natuurverkenning 2050 - PBL en WUR via wur.nl
Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een gezonde leefomgeving. Dit concluderen PBL en WUR in het rapport Natuurverkenning 2050 - Scenario Natuurinclusief. Het is de eerste keer dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld richting 2050 zijn doorgerekend.

false

false

false

Bronnen

(2)