Nieuws

Groen en blauw centraal bij congres 'Building Green Smart and Healthy'

Wat is de bijdrage van groen en blauw aan de gebouwde omgeving, en hoe kunnen overheid en bedrijfsleven de opgaven voor de toekomst aanpakken om gezondheid en welbevinden te vergroten?

Dit was het onderwerp van het congres 'Building Green Smart and Healthy' dat op 31 januari onder grote belangstelling plaatsvond in Den Haag. De dag was georganiseerd door DGBC, Royal FloraHolland en Stichting De Groene Stad.

Deltaplan

De nieuwe deltacommissaris Peter Glas ging in een gesprek met dagvoorzitter Bram Adema in op de uitdagingen. Volgens hem is de belangrijkste opgave om klimaatadaptief te bouwen, in het teken van het behoud van veiligheid en leefbaarheid in de delta. Hij nodigde het bedrijfsleven uit om met goede ideeën te komen voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Steden moeten in zijn ogen vooral “waterrobuust en klimaatbestendig” zijn, met hoofdrollen voor groen en blauw.

Handvatten

Robbert Snep (onderzoeker WUR) en Ludo Steenmetser (gemeente Den Haag) sloten aan met praktische adviezen. Samen met De Groene Agenda ontwikkelde de WUR een Factsheet met praktische en wetenschappelijk verantwoorde handvatten voor het vergroenen van steden. Zo blijkt strategische plaatsing van bomen bij te dragen aan een aanmerkelijke verkoeling van de stad bij hittegolven. Steenmetser liet zien hoe Den Haag omgaat met aan de ene kant groei van de stad en aan de andere de noodzaak van groen, duurzaam en klimaatadaptief bouwen. Hij benadrukte de behoefte aan samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en ontwerpers.

Groen in kantoren

Niet alleen buiten, maar ook binnen draagt groen bij aan gezondheid en welbevinden. Hoogleraar plantenfysiologie Bert van Duijn liet zien hoe planten in de binnenruimte schadelijke stoffen kunnen verminderen en een positieve bijdrage leveren aan de productiviteit en concentratie van werknemers.

Conclusie: gezondheid en welzijn – en groen en blauw – verdienen meer structurele aandacht in de bouw. Dit kan onder andere door ze meer te integreren in de bestaande meetsystemen, zoals BREEAM. In een serie parallelsessies met experts gingen de aanwezigen concreet in op het thema van de dag. Opvallend was de aandacht vanuit de media voor dit evenement: het kwam onder andere aan bod in RTL Nieuws en op verschillende radiozenders.

(Bron foto: Shutterstock)