Nieuws

Handboek voor vergroening van sociale woningbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    Vergroening Sociale Woningbouw
  • Interessant voor
    Beleidsmaker, Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Er is wetenschappelijk bewijs voor het positief effect van groen in de woonomgeving op de gezondheid van bewoners. Juist de kwetsbare bewoners van sociale woningbouw, met een relatief laag inkomen, zijn gebaat bij meer groen. Voor woningcorporaties ontwikkelden studenten het handboek 'Prettig groen wonen'.

Een groene woonomgeving is gezond, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Groen heeft een positief effect op de geestelijke gezondheid of het welbevinden van bewoners en het bevordert fysieke activiteiten. Bovendien het het een positief effect op de leefomgeving door het verkoelend effect, of het verminderen van hittesstress. Daarom is het belangrijk te investeren in vergroening van de woonomgeving.

Woningcorporaties

De bewoners van sociale woningen, vaak kwetsbare groepen met een relatief laag inkomen, hebben misschien wel het meest baat bij kwalitatief goed groen in hun omgeving. Maar voor woningcorporaties is vergroening van de woonomgeving geen prioriteit. Kerntaak van die woningcorporaties is immers het aanbieden van betaalbare, kwalitatief goede woningen.

Toch kan ook vergroening voor die corporaties voordelen opleveren, denk aan verhoging van de waarde van het vastgoed. Bovendien past het bij een zorgvuldige omgang met bewoners en de zorg voor tevreden huurders.Toch is vergroening lastig voor die corporaties. Ze weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken of hebben er weinig kennis van.


In bovenstaand rapport 'Groenvoorziening in sociale woningbouw', dat een resultaat is van het project 'Prettig Groen Wonen', is kennis over vergroening op een rij gezet op basis van literatuurstudie en ervaring van proefprojecten. Het rapport gaat in op de sociaal-economische achtergrond van bewoners, de ideeën over een groene stad en de pogingen meer groen te realiseren in zowel armere als rijkere buurten.

Handboek

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein hebben in het kader van het project 'Prettig Groen Wonen' ideeën verzameld om het groen van woningcorporaties waardevoller te maken. Je kunt denken aan verbetering voor klimaatadaptatie, ontmoetingsplekken of een aangepaste beplanting voor sociale veiligheid. Als resultaat hebben de studenten een handboek samengesteld dat als handleiding door woningcorporaties gebruikt kan worden. Er staat stap voor stap beschreven hoe je met bewoners de buitenruimte kunt aanpakken. Hoe benader je de bewoners? Hoe organiseer je een workshop? Waar moet je aan denken?

Met de inzending van hun handboek als project voor de Impactprijs Groen Onderwijs, die GroenPact organiseerd, wonnen de studenten een eerste prijs in de categorie hbo. Op 4 maart werd die prijs uitgerijkt tijdens de manifestatie 'Jongeren aan zet'.

Heb je belangstelling voor het Handboek Prettig Groen Wonen? Stuur dan een mail naar anne-mieke.kok@hvhl.nl.

(Bron foto: Doelbeelden.nl)

Bronnen

(4)