Nieuws

Het Educatief Programma van de Floriade is beschikbaar!

Stadspark - Djedj via Pixabay
Bron foto: Djedj (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Leermateriaal Floriade
  • Interessant voor
    Onderwijs
Bekijk de bronnen
Bruis je van de ideeën? Wil jij bijdragen aan een duurzame toekomst in jouw stad of omgeving? Ontdek hoe je mee kunt doen aan het Educatief Programma Floriade op een van de thema’s, greening, feeding, healthying en energising the city.

Werk aan een praktijkvraagstuk van een organisatie met een gratis en begeleidend lespakket dat ontwikkeld is door docenten van Aeres. Iedereen kan meedoen!

Goed te weten dat er een Educatieve Programma is voor alle leerlingen en studenten vanaf 12 jaar (zie: EP-Floriade). Docenten en studenten hebben samen met DOON de educatieve leertrajecten en docentinstructies ontwikkeld.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Dit programma, voor alle doelgroepen VO en mbo en hbo, is gebaseerd op de UNESCO uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Het betreft dus een toekomstgerichte, onderzoekende en betekenisvolle wijze van werken.

Er worden twee type leertrajecten voor alle doelgroepen aangeboden; namelijk leertrajecten volgens de werkwijze van design thinking en leertrajecten voor verschillende doelgroepen volgens de werkwijze van geprogrammeerde instructie.

Vraagstukken

In beide werkwijzen starten leerlingen/studenten met een authentiek vraagstuk, volgens de design thinking of de geprogrammeerde instructie methodiek en eindigen beide leertrajecten met een advies voor de opdrachtgever (vraageigenaar). De vraagstukken worden beschikbaar gesteld op de site van de Floriade.

Deze leertrajecten kennen allen een onderzoekende en activerende didactiek waarbij leerlingen/studenten in teams werken aan authentieke duurzaamheidsvraagstukken. In de materialen wordt uiteraard aandacht besteed aan reflectie en LOB. Allemaal erg interessant voor docenten die een kijkje willen nemen of aan de slag willen met transitiegericht leren!

Bronnen

(1)