Menu
Nieuws

Klimaatadaptatie in en om bebouwd gebied

Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaatadaptatie in het stedelijke domein en het omliggende landelijke gebied
  • Interessant voor
    Rijksoverheid, gemeentes, waterschappen, provincie, natuurorganisaties, ondernemers
Meer informatie
Hoe zorg je dat gebouwen en hun omgeving bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling? Met de landelijke 'Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ worden stappen gezet om overheden en de bouwsector duidelijkheid te geven over hoe ze moeten bouwen in het veranderende klimaat. De werkwijze 'Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland' geeft handvatten om de ruimte rondom bebouwde gebieden in te richten.

false

false

false