Nieuws

Leven in een natuurinclusieve omgeving is een zaak van ons allemaal

Flat met groene balkons - FreePhotos via Pixabay
Bron foto: Free-Photos, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Nature based solutions, groene stad
 • Interessant voor
  Beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Natuur inzetten voor een sterke en vitale samenleving! Nederland staat voor grote, dringende en maatschappelijke opgaven. Door de natuur te betrekken in de oplossing ervan kunnen we onze economie een gezonde basis geven en tegelijk de gevolgen van biodiversiteitsverlies afwenden.

Een natuurinclusieve aanpak vermijdt schade aan de natuur, benut de mogelijkheden van natuur, bevordert de realisatie van meer natuur, ook buiten de natuurgebieden en maakt onze economie toekomstbestendig. Natuurinclusief betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt. Dat kan op veel verschillende manieren.

Naar een economisch, ecologische en sociaal duurzame leefomgeving

Op 7 oktober 2021 is het webinar “Nature Based Solutions” uitgezonden. Deelnemers uit Nederland, Duitsland en België, ondernemers, overheid, onderzoekers, (maatschappelijke- en branch-) organisaties en docenten uit (V)MBO, HBO en WO.

Met het webinar wilde de organisatoren laten zien dat het leefbaar houden van steden en dorpen een belangrijke uitdaging is van deze tijd. Aan de hand van voorbeelden hebben we laten zien hoe wij werken aan slimme oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken.

Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekomst van Nederland.

De sprekers:

 • Mauro Gallo, lector Biomimicry, (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland)
 • Sandra van der Wielen, onderzoeker, Aeres Hogeschool
 • Rob Roggema, lector Resilient Coastal Deltas and the Built Environment, Hogeschool Inholland
 • Maurice Herkrath, docent-onderzoeker, Hogeschool Inholland
 • Anneke Blokker, Stadsecoloog Amsterdam
 • Patrick Huntjens, lector hoogleraar & lector Sociale Innovatie en Governance van Duurzaamheidstransities, Hogeschool Inholland & Maastricht Universiteit
 • Gerry Kouwenhoven, onderzoeker en programma manager Onderwijs VernieuwingsProgramma, Hogeschool Inholland

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Nature based solutions 7 oktober 2021

Bron: Youtubekanaal Groen Kennisnet

Waar zitten de knelpunten?

Het belang van Nature Based Solutions moge duidelijk zijn, maar er zijn ook belemmeringen. Zo wordt de multifunctionaliteit ervan vaak gezien als een belangrijk voordeel, maar kan het er ook voor zorgen dat niemand zich eindverantwoordelijke voelt. Doordat er veel partijen betrokken zijn met diverse rollen en verantwoordelijkheden kan de besluitvorming complex en traag verlopen. Belangrijk is dus om gezamenlijke verantwoordelijkheid en coördinatie te hebben. Ook kan het zijn dat professionals niet of onvoldoende bewust zijn van welke mogelijkheden er zijn en mist er kennisuitwisseling hierover. Onderlinge verschillen, bijvoorbeeld tussen steden, kunnen groot zijn, waardoor standaardisering of opschaling bemoeilijkt worden.

In het artikel ‘Blokkades voor nature-based solutions in duurzame steden’ in ROM: maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling worden de belemmeringen uitgebreid uitgelicht en wordt er richting gegeven aan kansrijke oplossingen.

Verder lezen over Nature Based Solutions

Meer weten over Nature Based Solutions? Duik dan in het Groen Kennisnet Dossier ‘Nature Based Solutions’. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.