Menu
Nieuws

Maatregelen om afname biodiversiteit tegen te gaan

Bos
Bron foto: Freek Frederix, Loofbos (Shutterstock)
Aan onze natuur en ons landschap is af te lezen dat de landschapskwaliteit én biodiversiteit afnemen, zo is te lezen in het rapport ‘Op weg naar Basiskwaliteit Natuur’ . Een minimale ondergrens voor de aanwezigheid van niet-zeldzame, wilde planten en dieren – kenmerkend voor de verschillende landschapstypen – ontbreekt: Basiskwaliteit Natuur kan hierbij helpen.

false

false

Bronnen

(2)