Menu
Nieuws

Nationaal Park 3.0 stelt mens en natuur centraal

Het mensinclusieve Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) past nog niet in het nieuwe beleidskader nationale parken dat het Ministerie van LNV opstelt met de provincies en de nationale parken. Dat werd duidelijk tijdens het debat over een nieuwe benadering van nationale parken, op 13 februari in Naturalis georganiseerd door VVM Netwerk van milieuprofessionals. Terwijl de relatie tussen mens en natuur centraal staat binnen de ruime contouren van NPHD, trekt LNV de grenzen van een park dichter om de natuur heen. “Natuur laat zich niet begrenzen en menselijke invloed ook niet”, aldus Georgette Leltz, directeur van NPHD.

false

false

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Nationaal Park Hollandse Duinen; wat, waarom en hoe?

Nationaal Park Hollandse Duinen

false