Nieuws

Nieuw dossier: Nature based solutions

Klimaatverandering en het leefbaar houden van dorpen en steden zijn belangrijke uitdagingen van deze tijd. Dit dossier gaat dieper in op de rol van vergroening om met deze uitdagingen om te kunnen gaan.

In het nieuwe dossier Nature based solutions komen uitdagingen en oplossingen rondom leefbaarheid en vergroening van stedelijke gebieden aan bod. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners.

Het dossier is een project van WURKS, Wageningen University and Research Knowledge Sharing.

Uitdagingen van de stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. Deze ontwikkeling brengt een belangrijke vraag met zich mee: hoe kan deze toename van de stedelijke druk gekoppeld worden aan een betere leefkwaliteit? Daarnaast zorgt ook het veranderende klimaat voor nieuwe uitdagingen. Intensievere buien (ook wel piekneerslagen genoemd), komen vaker voor dan voorheen. Het dossier legt uit hoe vergroening kan bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. Er is een powerpoint beschikbaar die dieper ingaat op ontwerprichtlijnen voor stedelijke gebieden en de rol van groene daken om wateroverlast te verminderen.

Naast wateroverlast gaat het dossier ook dieper in op hittestress en het Urban Heat Island effect. Er worden 'groene' maatregelen omschreven om hittestress te reduceren.

Groen en welbevinden

Het vergroenen van stedelijk gebied draagt niet alleen bij aan klimaatadaptatie, maar bevordert ook het welbevinden van inwoners. Een groene omgeving is bovendien van invloed op de beoordeling die mensen geven aan hun gezondheid. Hoe lager het percentage groen in een woonomgeving, hoe meer mensen hun gezondheid als vrij laag beoordelen. Het is van belang om je te realiseren dat er sterke verbanden bestaan tussen een groene woonomgeving en gezondheid. Het dossier gaat hier dieper op in.

Waarde van groen

Het vergroenen van stedelijke gebieden brengt veel voordelen met zich mee. Maar waarom is er dan toch zo weinig groen in steden? Dit heeft deels te maken met het feit dat de waarde van groen moeilijk is uit te drukken binnen ons economisch systeem. De kosten van vergroening zijn goed in kaart te brengen, maar wat levert het uiteindelijk op, in een waarde uitgedrukt in euro's? Het i-Tree model geeft hier antwoord op. In het dossier vind je filmpjes en uitleg over dit model, wat het mogelijk maakt om de economische waarde van groen uit te drukken.

Tools voor plannen van stedelijke vergroening

Om maatregelen door te kunnen voeren voor een klimaatadaptieve en gezonde stad is een goede planning vereist. In het dossier vind je tools die helpen bij het plannen van dit soort veranderingen. Effectieve maatregelen en de kosten op maat komen hierbij aan bod, zodat je zelf kunt beginnen met het plannen om een straat, wijk of bedrijventerrein te vergroenen.

(Bron foto: Shutterstock)