Nieuws

Vergroenen van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra

De provincie Gelderland heeft drie brochures uitgebracht met maatregelen voor vergroening van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra. Een gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie kan zo de biodiversiteit in de leefomgeving vergroten.

Gelderland is de groenste provincie en wil dit blijven. Om te zorgen voor meer biodiversiteit in woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra heeft de provincie drie brochures uitgebracht. Hierin staan maatregelen genoemd die een gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie kan nemen om de biodiversiteit te verhogen. Voor elke maatregel is door middel van tabellen en voorbeelden duidelijk inzichtelijk gemaakt welk effect de genoemde maatregelen hebben. Ook is er achtergrondinformatie gegeven om keuzes te onderbouwen.

Groene woonwijken

Groene woonwijken bieden voordelen voor zowel de natuur als de mens. Onderzoek toont aan dat mensen zich in een groene woonwijk socialer gedragen en gelukkiger voelen. Daarnaast draagt een groene woonwijk bij aan de uitdagingen van hittestress, droogte of wateroverlast. In de brochure ' Hoe vergroenen we de woonwijken?' staan maatregelen genoemd die zorgen voor een duurzame inrichting van woonwijken.

Kleine maatregelen, zoals planten in plaats van stenen in de tuin en kruidenrijke graslanden, kunnen al een groot effect hebben. Tuinen en graslanden zorgen bijvoorbeeld voor zowel wateropvang als waterafvoer, zijn goed voor de biodiversiteit, nodigen uit om te bewegen en bieden verkoeling.

Ook worden de baten genoemd voor de overheid, burgers en beheerders van vastgoed. Zo is het voordeel van een groene tuin of kruidenrijke graslanden voor de overheid dat het riool minder wordt ontlast en dat het de waterafvoer vertraagt. Het zorgt voor verkoeling en geluidsreductie wat een voordeel is voor bewoners. Voor een vastgoedontwikkelaar geven kruidenrijke graslanden een verhoging van de waarde van onroerend goed.

Groene bedrijventerreinen

De provincie Gelderland bevat 8000 hectare aan bedrijventerrein. Deze terreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening. In de brochure 'Hoe vergroenen we bedrijventerreinen' staan maatregelen voor een duurzame en toekomstbestedige inrichting en beheer van bedrijventerreinen.

In de brochure staan 12 maatregelen genoemd. Je kunt daarbij denken aan groene - blauwe daken of vaste planten rondom parkeerterreinen. Bij deze maatregelen worden ook de baten voor overheden en ondernemers genoemd. Baten voor de overheid zijn bijvoorbeeld een verbeterde bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Ondernemers kunnen profiteren van energiebesparing en een toename van de sociale cohesie.  

Groene winkelcentra

De brochure 'Hoe vergroenen we winkelcentra' geeft inzicht in maatregelen voor toekomstbestendige winkelcentra. In deze brochure is te lezen dat in 2014 Arnhem vanwege een hevige regenbui onbereikbaar was en ondernemers waterschade hadden. In 2018 leidde de aanhoudende hitte tot 50% omzetverlies voor de Arnhemse horecaondernemers.

Maatregelen die vergroening stimuleren kunnen zorgen voor een verbetering van de wateropvang en meer schaduw. Ook blijkt dat er een vermindering is van de criminaliteit bij de aanleg van waterpleinen of meer vaste planten. Er zijn dus baten voor zowel overheden, publiek als ondernemers.

(Bron foto: Shutterstock)