Nieuws

Waterbeheer op de golfbaan

Bron foto: aetb, Golfer on a Rainy Day Leaving the Golf Course (iStock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    water, golfbanen, bodem, klimaat
  • Interessant voor
    greenkeepers, hoveniers, terreinbeheerders, groenvoorzieners, waterschappen
Bekijk de bronnen
Waterbeheer op golfbanen kent steeds meer uitdagingen. Of het is te droog door lange perioden zonder regen. Of er is wateroverlast door extreme nattigheid, vooral laaggelegen banen zijn hier gevoelig voor. Om de nattigheid onder controle te krijgen, is kennis van de ligging van de baan en de omgeving cruciaal. Bij droogte zijn er diverse mogelijkheden, zoals sectorsproeiers en slimme besturingssystemen.

Golfbaan Weesp heeft lang geworsteld met wateroverlast, vanwege de lage ligging en de veenbodem. Door intensief te werken aan meerdere oplossingen lijken de problemen daar nu onder controle. Golfbaan Kralingen ligt 7 meter onder NAP en heeft door de lage ligging vaker te maken met wateroverlast. In januari van dit jaar was het raak, maar ook vorig jaar was dat het geval.

Ook langdurige droogte kent uitdagingen voor greenkeepers, vakblad de Greenkeeper deelt technische en civiele adviezen voor een dergelijke periode.

Wateroverlast

Laaggelegen banen hebben snel water op de baan bij extreme regenval of een langdurige periode van nattigheid. Golfbaan Weesp lijkt dit nu prima onder controle te hebben, dankzij vrijwilligers met uitgebreide kennis van de polder waar de golfbaan ligt. Eén van de problemen was dat er geen inzicht was in de loop van drainreeksen, omdat tekeningen hiervan ontbraken. Met het droogleggen van de omringende ringsloot werden de meeste afwateringspunten zichtbaar. Met die kennis is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het onderhoud van sloten en vijvers rondom de holes. En niet onbelangrijk: er is nu een betere communicatie met het waterschap, dat de wateren onderhoudt waarop de golfbaan water afvoert.

Golfbaan Kralingen mocht gelukkig tijdens een enorme natte periode een extra waterpomp inzetten om water weg te pompen. Daarna was de baan nog erg lang nat, maar liep het gras geen schade op. Hoofdgreenkeeper Leo Adegeest: “Het gras is sterk genoeg en herstelt snel.”

Veenbodem geeft uitdagingen 

Golfbanen op veen hebben het lastig bij zowel langdurige regen en in tijden van droogte. Veen is net een enorme spons, het houdt veel water vast. En in perioden van droogte mag veen niet uitdrogen. Bij uitdroging gaat veen oxideren, met bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en problemen met de waterkwaliteit als gevolg. Ook de veenbodem waarop Golfbaan Weesp is gesitueerd, zorgt voor uitdagingen, zowel in natte als droge perioden.

Efficiënt watergebruik bij droogte 

Langere perioden van droogte vragen om maatregelen op de golfbaan. De aanleg van extra waterbuffers is een optie, maar vraagt tijd en is een forse investering. Dakconstructies kunnen ook worden aangepast om zoveel mogelijk regenwater op te vangen.

Het gebruik van sectorsproeiers maakt een gerichte en efficiënte beregening van het terrein mogelijk. Deze sproeiers beregenen alleen het gewenste gebied en kunnen afzonderlijk worden aangestuurd. In de praktijk betekent dit een efficiënter inzet van water, zo daalde het waterverbruik bij een golfclub in Tilburg met 25 tot 30% na installatie van sectorsproeiers. Met slimme besturingssystemen kunnen greenkeepers de sproeiers zeer specifiek aansturen.

Verder kan de pomp worden uitgerust met een frequentieregelaar, die de pompsnelheid aanpast op basis van de werkelijke vraag naar water. Dat resulteert in waterbesparing en energiebesparing, omdat de pomp minder elektriciteit verbruikt bij een lager toerental.

Bronnen

(3)