Onze thema's

Inhoudsopgave
In het Groen Kennisnet portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie vind je publicaties over de effecten van groen. In de Kennisbank (zoekbox) kun je via trefwoorden zoeken in de collectie van dit portaal.

Actueel

Nieuws
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling biedt volop kansen om de biodiversiteit te vergroten en klimaatverandering op te vangen. Met het oog op een toenemende verstedelijking en vraag naar innovatie voor biobased bouwen, toepassing van meer groen, en nieuwe vormen van stedelijke samenwerking, is het SIA-project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling opgezet. Vier hogescholen hebben samen met vertegenwoordigers uit het werkveld op drie niveaus onderzoek gedaan naar deze thema's. Van gebouw, naar straat, naar gebied gingen ze aan de slag om knelpunten en kansen te benoemen voor een versnelde transitie naar natuurinclusiviteit bij gebiedsontwikkeling.
Groen Kennisnet  
Nieuws
Hoe kunnen gemeenten en organisaties burgers ondersteunen en verleiden tot grotere betrokkenheid bij de natuur? Docenten en onderzoekers van drie hogescholen gingen op zoek naar het antwoord op deze vraag in het CoE groen project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’. Het resultaat, een handreiking voor gemeenten en organisaties, en factsheets over de casussen die in het project onderzocht zijn.
CoE Groen  

Wat doet groen?

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Het programma De Groene Agenda heeft diverse factsheets gemaakt over de positieve effecten van groen.
Factsheets De Groene stad, hoe dat je dat?
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1151565", "1151561", "1151557", "1151558", "1151556" ]
Factsheets ecosysteemdiensten in de stad
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "651747", "651750", "651754", "651752", "651749" ]

Leren

Ben je op zoek naar cursus- of leermateriaal? Hier is een overzicht.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1407344", "1050658" ]

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

De Groene Stad - Dit is wat groen kan doen!

Stichting De Groene Stad

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

De stad als bos

Bomenstichting